Các Tiêu chuẩn toàn cầu của Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc (BRC – British Retail Consortium) chỉ rõ những gì được các tổ chức yêu cầu cũng như giúp đảm bảo cho khách hàng rằng sản phẩm là an toàn, hợp pháp và có chất lượng cao.

Phạm vi tiêu chuẩn BRC nhằm vào các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng và tất cả các tiêu chuẩn này kết hợp cam kết quản lý cấp cao, đánh giá rủi ro, phân tích mối nguy, quản lý chất lượng và các thực hành sản xuất tốt.

Một số tiêu chuẩn có thể kể đến như sau:

1. Tiêu chuẩn về An toàn Thực phẩm Toàn cầu của BRC

Có 2 hình thức thể hiện Logo ngang hoặc dọc

Tiêu chuẩn này chỉ ra tiêu chí an toàn, chất lượng và hoạt động thực phẩm cần thiết trong tổ chức sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm không trải qua bất kỳ quy trình nào tại chỗ được đánh giá hoặc các hoạt động liên quan đến bán buôn, nhập khẩu, phân phối hoặc lưu trữ ngoài sự kiểm soát trực tiếp của công ty. Tiêu chuẩn này được Sáng kiến An toàn về Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) công nhận.

Chứng nhận đầy đủ cho công ty như sau

2. Tiêu chuẩn Lưu trữ và Phân phối Toàn cầu của BRC

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công ty cung cấp lưu trữ, bán buôn và phân phối thực phẩm và các sản phẩm không phải là thực phẩm và cũng được GFSI công nhận.

3. Tiêu chuẩn về Bao bì và Nguyên liệu Bao bì Toàn cầu của BRC

Tiêu chuẩn này liên quan đến các nhà sản xuất bao bì và nguyên liệu bao bì được sử dụng trong các hoạt động đóng gói và đóng gói thực phẩm và mỹ phẩm, đồ vệ sinh và các sản phẩm và nguyên liệu tiêu dùng khác. Tiêu chuẩn này được GFSI công nhận.

BRC – HIỆP HỘI BÁN LẺ ANH QUỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *